20200423_114121-001_edited.jpg

Co je to redakce? Je to místo, kde sedí redaktoři, ale také je to výsledek práce těchto redaktorů. Terminologie je v této oblasti poněkud roztříštěná. Redakce, redigovaný rukopis, zrevidovaný text... Vše názvy pro jedno a totéž.

Nicméně! Já nabízím služby jazykové redakce – jedná se o pečlivé prostudování a zrevidování hotového rukopisu. Redaktor je hlavní pomocník autora textu – čte rukopis hned několikrát, pokaždé s jiným zaměřením. Nejprve přečte kompletní text a identifikuje místa, která nefungují, pro ta pak navrhne optimální řešení. 

Redaktor navrhuje řešení. Je na autorovi, zda tyto návrhy přijme.

 

Redaktor má oproti autorovi tu výhodu, že se na text dívá z odstupu, bez emocí (nebojí se škrtat, rýpat do logiky textu a domáhat se vysvětlení). Obvykle to také bývá člověk, který má literární vzdělání, je sečtělý a věnuje se knihám delší dobu. Ví, co je pro který žánr stěžejní, jak zachovat autorský styl a jak z rukopisu dostat to nejlepší.

REDAKCE

Proces redakce je něco jako ping-pong mezi autorem a redaktorem.

kontrola pravopisu (překlepy, gramatické chyby a interpunkce)

základní stylistické úpravy (kontrola slovosledu, nevhodně zvolená slovní zásoba a zaručení snadného čtení textu, u odborného textu se zaměřuji na jasnou formulaci myšlenky, u beletrie na autorský styl)

kontrola typografie (užití spojovníku a pomlčky, správné uvozovky, symboly a formátování textu, pokud je text určen k tisku, pak jde i o kontrolu jednoznakových slov na konci řádků, špatné zalomení slov, sirotci, vdovy (ano, doopravdy!)
bonusová příručka lepšího psaní (během korektury se velmi dobře seznámím s vašim stylem psaní, ráda vám předám informace o tom, jakých chyb se dopouštíte nejčastěji a jak jim předejít)

JAK TO FUNGUJE? 

Každou korekturu naceňuji zvlášť – záleží na odbornosti práce, rozsahu i času na vypracování korektury.

Cena se pohybuje od 35–120 Kč/NS*. 

 

Proto vždy prosím o:

zaslání textu (alespoň úvodní části),

rozsahu (nejlépe konečný počet znaků i s mezerami)

termínu, kdy potřebujete mít korekturu hotovou

Buďte připraveni, že po korektuře je třeba ještě zapracovat změny, takže není vhodné uvádět termín odevzdání korektury den odevzdání diplomové práce či odeslání knihy do tiskárny.

*Normostrana je základní jednotka, ze které se počítá cena za korekturu. Jde o 1 800 znaků včetně mezer. Znaky snadno najdete v textovém editoru. 

Umím i expresní korekturu – korektura do 48 hodin. Musím o ní ale vědět předem a horní hranice rozsahu je 60 NS. Za expresní korekturu si účtuji příplatek 20 % z původní ceny korektury. 

IMG_9052-005.JPG
DÍLČÍ KOREKTURY

Mou základní službou je komplexní korektura. Pokud jste si jisti, že potřebujete jenom dílčí korekturu, můžeme se dohodnout. Opět prosím o zaslání textu (případně alespoň úvodní části), rozsahu (počet znaků) a termínu vyhotovení. Pro jistotu zde uvedu, o jaké korektury se jedná:

Pravopisná korektura

Pravopisná korektura je základní korektura, která odhalí pravopisné chyby. Kontroluje se tedy hlavně interpunkce a překlepy.

Cena se pohybuje od 30–60 Kč/NS

Stylistická korektura

Stylistická korektura se zaměřuje na veškeré úpravy, které mohou již napsaný text posunout na další úroveň – jde především o kontrolu slovosledu, slovní zásoby a čtivosti. U odborného textu se zaměřuji i na jasnou formulaci myšlenky, u beletrie zas na autorský styl.

Cena se pohybuje od 50–100 Kč/NS

Typografická korektura

Typografická korektura, korektura sazby nebo taky předtisková korektura je vlastně takové druhé kolečko korektur – poté, co je text hotov, opraven, schválen a vysázen, je třeba se ujistit, že neobsahuje žádné další chyby. Ty vznikají během další manipulace s textem.

Tato korektura je nutná u dokumentů, které jsou určeny k tisku!

Cena se pohybuje od 25–50 Kč/NS