top of page
IMG_1603-003.JPG

Korektura není sprosté slovo. Pokud necháte svůj text projít korekturou, neznamená to, že neumíte psát – právě naopak. Prozrazuje to o vás, že víte, jak těžké je najít chybu, kterou uděláte sami.

Já osobně zastávám názor, že korektura je jenom jedna – a to komplexní korektura. Ta zahrnuje všechny dílčí korektury a poskytuje vám jistotu, že v textu nezůstanou žádné chyby. Sama za sebe mohu říct, že pro korektora je opravdu těžké provádět pouze dílčí korektury, jelikož chyby vidí stále a v textu je nenechá. 

 

KOREKTURA
KOMPLEXNÍ KOREKTURA

Co myslím, když říkám komplexní korektura? Znamená to:

kontrola pravopisu (překlepy, gramatické chyby a interpunkce)

základní stylistické úpravy (kontrola slovosledu, nevhodně zvolená slovní zásoba a zaručení snadného čtení textu s ohledem na typ textu

– u odborného textu se zaměřuji na jasnou formulaci myšlenky, u beletrie na autorský styl)

kontrola typografie (užití spojovníku a pomlčky, správné uvozovky, symboly a formátování textu, pokud je text určen k tisku, pak jde i o kontrolu jednoznakových slov na konci řádků, špatné zalomení slov, sirotci, vdovy (ano, doopravdy!)
bonusová příručka lepšího psaní (během korektury se velmi dobře seznámím s vašim stylem psaní, ráda vám předám informace o tom, jakých chyb se dopouštíte nejčastěji a jak jim předejít)

Každou korekturu naceňuji zvlášť – záleží na odbornosti práce, rozsahu i času na vypracování korektury.

Cena se pohybuje od 35–120 Kč/NS*. 

 

Proto vždy prosím o:

zaslání textu (alespoň části)

rozsahu (nejlépe konečný počet znaků i s mezerami)

termínu, kdy potřebujete mít korekturu hotovou

Buďte připraveni, že po korektuře je třeba ještě zapracovat změny, takže není vhodné uvádět termín odevzdání korektury den odevzdáním diplomové práce či odeslání knihy do tiskárny.

Umím i expresní korekturu – korektura do 48 hodin. Musím o ní ale vědět předem a horní hranice rozsahu je 60 NS. Za expresní korekturu si účtuji příplatek 20 % z klasické ceny korektury. 

*Normostrana je základní jednotka, ze které se počítá cena za korekturu. Jde o 1 800 znaků včetně mezer. Znaky snadno najdete v textovém editoru. 

IMG_1597.JPG
DÍLČÍ KOREKTURY

Mou základní službou je komplexní korektura. Pokud jste si jisti, že potřebujete jenom dílčí korekturu, můžeme se dohodnout. Opět prosím o zaslání textu (případně alespoň úvodní části), rozsahu (počet znaků)

a termínu vyhotovení. Pro jistotu zde uvedu, o jaké korektury se jedná:

Pravopisná korektura

Pravopisná korektura je základní korektura, která odhalí pravopisné chyby. Kontroluje se tedy hlavně interpunkce a překlepy.

Cena se pohybuje od 30–60 Kč/NS

Stylistická korektura

Stylistická korektura se zaměřuje na veškeré úpravy, které mohou již napsaný text posunout na další úroveň – jde především o kontrolu slovosledu, slovní zásoby a čtivosti. U odborného textu se zaměřuji i na jasnou formulaci myšlenky, u beletrie zas na autorský styl.

Cena se pohybuje od 50–100 Kč/NS

Typografická korektura

Typografická korektura, korektura sazby nebo taky předtisková korektura je vlastně takové druhé kolečko korektur – poté, co je text hotov, opraven, schválen a vysázen, je třeba se ujistit, že neobsahuje žádné další chyby. Ty vznikají během další manipulace s textem.

Tato korektura je nezbytná u dokumentů, které jsou určeny k tisku!

Cena se pohybuje od 25–50 Kč/NS

bottom of page